E-12 COST DISEASE, WAAROM DALEN KOSTEN IN SOMMIGE SECTOREN NIET?

In een eerdere blog heb ik de schrijver William J. Baumol aangehaald. William J. Baumol (1922 – 2017) was een econoom en professor aan de New York University. Hij staat bekend om zijn werk op verschillende gebieden, waaronder met name: Ik wil in deze blog stil staan bij Cost Disease. Dit laatste met het oogContinue reading “E-12 COST DISEASE, WAAROM DALEN KOSTEN IN SOMMIGE SECTOREN NIET?”

E-11 ENTREPRENEURSHIP VOLGENS WILLIAM J. BAUMOL

Economische groei wordt voor een groot deel bepaald door de ontwikkeling en toepassing van nieuwe (bruikbare) ideeën. Iets wat een entrepreneur eigen is. Ik zal om die reden enkele blogs besteden aan “entrepreneurship”. De letterlijke vertaling van “entrepreneur” is iemand die onderneemt. Deze keer neem ik als invalshoek de schrijver, William J. Baumol en zijnContinue reading “E-11 ENTREPRENEURSHIP VOLGENS WILLIAM J. BAUMOL”

E-10 ONDERNEMERSCHAP VOLGENS ISREAL KIRZNER

In deze en komende blogs zal ik steeds stil staan bij de productiefactor “Ondernemerschap”. Waarom? Omdat een belangrijk deel van de Economische Wetenschap draait om de ondernemer. Ik zal hierbij tevens steeds stil staan bij het Kapitalisme welke ook nauw hiermee verbonden staat. Ik zal in de komende blogs een paar schrijvers belichten die onderzoekContinue reading “E-10 ONDERNEMERSCHAP VOLGENS ISREAL KIRZNER”

C-4 THE ECONOMY, AUSTERITY MEASURES AND INSUFFICIENT INVESTMENTS

Powerful tools should be used. After playing around with GPT for a few months, I found that even though it still is not 100% accurate or complete, it is good enough to use seriously. It still is a good idea to double-check and compare its answers against literature, news, knowledge bases, etc. But it isContinue reading “C-4 THE ECONOMY, AUSTERITY MEASURES AND INSUFFICIENT INVESTMENTS”

E-9 PRODUCTIEFACTOR ONDERNEMERSCHAP

Het onderscheiden van feiten van ideologie is belangrijk voor de ontwikkeling van wetenschap, ook de economische wetenschap. De blogs schrijvende, realiseer ik me nogmaals, dat de economische wetenschap, weliswaar voor een groot deel gebaseerd op, en beargumenteerd, met cijfers meer ideologieën, invalshoeken en veronderstellingen bevat dan welk ander wetenschap dan ook. Vervelend, maar ook weerContinue reading “E-9 PRODUCTIEFACTOR ONDERNEMERSCHAP”

C-2 CHATTING WITH GPT: EFFECT OF EDUCATION ON ECONOMIC DEVELOPMENT

Powerful tools should be used to better ourselves. After playing around with ChatGPT for more than 2 months, I found that even though it still is not 100% accurate or complete, it is good enough to use seriously. It still is a good idea to double-check and compare it’s answers against literature, news, knowledge bases,Continue reading “C-2 CHATTING WITH GPT: EFFECT OF EDUCATION ON ECONOMIC DEVELOPMENT”

(C-1) CHATTING WITH (CHAT-)GPT. What are the policy elements for a good economic plan for the small Island of Curacao?

Powerful tools should be used to better ourselves. After playing around with ChatGPT for more than 2 months, I found that even though it still is not 100% accurate or complete, it is good enough to use seriously. It still is a good idea to double-check and compare it’s answers against literature, news, knowledge bases,Continue reading “(C-1) CHATTING WITH (CHAT-)GPT. What are the policy elements for a good economic plan for the small Island of Curacao?”

E-8 PRODUCTIEFACTOR “KAPITAAL” EN EIGENDOMSRECHTEN

In mijn vorige “Economie-blog (E-7)”, heb ik het gehad over de productiefactor “Kapitaal” doelende op zowel “kapitaalgoederen” als “geld”. Voordat ik overstap op de laatste productiefactor “Ondernemerschap”, wil ik nog een stil staan bij de termen “Kapitaal, “kapitalisme” en ook “ rechtstaat” welke er nauw verbonden mee is. Alhoewel het verband tussen kapitalisme en rechtstaatContinue reading “E-8 PRODUCTIEFACTOR “KAPITAAL” EN EIGENDOMSRECHTEN”