JE EIGEN BALANS OPMAKEN, OM TE GAAN BELEGGEN

Beleggen in aandelen, obligaties, crypto, etc. kan een belangrijk onderdeel zijn van een plan om vermogen op te bouwen naar de toekomst toe. Met de markt zoals het er nu voor staat, een “bear-market”, is het interessant om een instap planmatig voor te bereiden. Eenmaal de vloer is bereikt, gaat de markt weer omhoog, immers kapitalisme impliceert waarde-toevoeging.

Belangrijk is wel dat je eerst stil staat bij jezelf, wat je opzij kan zetten en wat je uiteindelijk wilt bereiken. Beleggen doe je voor een langere termijn met een duidelijk plan en het zou zeer jammer zijn als je van jouw plan moet afwijken en aandelen moet verkopen omdat je geld nodig hebt om alledaagse kosten te betalen en schulden af te lossen.

Beleggen in aandelen, obligaties, etc. moet onderdeel zijn van jouw portfolio, met nadruk op het woord “onderdeel”. Je zou ook geld op je bankrekening moeten hebben, in onroerend goed, etc. Diversificatie en liquide blijven, is belangrijk.

Deze blog gaat over het in kaart brengen van jouw eigen financiële huishouden voordat je begint met beleggen. Het kan overkomen dat het onderstaande lijkt op “bedrijfsboekhouding”, en tot op zekere hoogte is dat ook zo. Maar de ervaring leert dat jouw persoonlijke financiële situatie er beter voor staat als je dat zakelijk benadert. Uiteindelijk willen we ruimte maken om, naast ons arbeidsinkomen, passief inkomen te creëren. Een manier om dat te doen is beleggen.

En ja, ook dit is Economie.

BEGIN BIJ JEZELF

Voordat je begint met beleggen is het verstandig om eerst op een rij te zetten wat je bezit en wat je schuldig bent. Het is hetzelfde als een balans opmaken van bezittingen en schulden bij een bedrijf. Aan de linkerkant zet je jouw bezittingen neer en aan de rechterkant jouw schulden. Het verschil tussen de twee, is je nettowaarde. Weten wat jouw waarde is, is belangrijk voor jouw financieel succes. Verzamel jouw bankstatements, salaris-slips, leningsovereenkomsten, hypotheekaktes, etc. en maak in MS-Excel de rekensom.

STAP 1: ZORG VOOR EEN NOODFONDS

Eerste stap in het opmaken van de balans is “cash”. Afhankelijk van jouw situatie, zorg ervoor dat je enkele maanden (3 tot 6 maanden) cash opzijgezet hebt voor noodsituaties. Maak een inschatting van wat je ongeveer nodig hebt per maand (uitgaven in kaart brengen, zoals huur, hypotheek, water & elektra, telefoon, supermarket, etc.) door jouw bankstatements na te lopen (dat is handig als je niets contant betaalt). Een alternatief is ook om gewoon uit te gaan van de netto maandsalaris.

Dit geld zet je apart op een interest dragende spaarrekening of makkelijk converteerbare money market fund. Voor de duidelijkheid, dit is een noodfonds en geen belegging. Het gaat erom dat als je tijdelijk financieel krap zit, je deze fondsen kunt aanspreken (en niet je beleggingsportfolio).

STAP 2: OPSOMMEN VAN JE BEZITTINGEN IN VOLGORDE VAN LIQUIDITEIT

De bezittingen en hun rendement

Een bezitting is liquide als het snel geconverteerd kan worden in cash. Het is verstandig om goed inzicht te hebben in hoeveel cash (of snel in cash converteerbare bezittingen) je hebt om te kunnen schakelen als het nodig is (kopen van aandelen, aflossen van schulden, etc.).

Het is mogelijk dat jouw vermogen vastzit in illiquide bezittingen als bijvoorbeeld Real-Estate. Een evenwicht tussen liquide en illiquide bezittingen is handig (mede vanwege rendementsverschillen).

Maak een overzicht van je bezittingen in volgorde van afnemende liquiditeit, met inbegrip van de marktwaarde (niet hetzelfde als historische kostprijs). Gebruik bij jouw woonhuis bijvoorbeeld een taxatiewaarde i.p.v. aankoopbedrag. Zet naast het bedrag, het gemiddeld jaarrendement van het type bezitting (ook 0%). Het rendementspercentage moet je inzicht verschaffen in de verdien-potentie van jouw bezittingen. En het maakt ook mogelijk om geïnformeerd aanpassingen te doen in jouw samenstelling van bezittingen, zeker als je teleurstellende renderende bezittingen hebt.

STAP 3: OPSOMMEN VAN JE SCHULDEN IN VOLGORDE VAN LIQUIDITEIT

Zonder inzicht in jouw schulden te hebben kan je de illusie hebben “rijker” te zijn dan je daadwerkelijk bent. Het gaat hierbij om categorieën zoals creditcards, persoonlijke leningen en jouw hypotheek. Ook bij schulden heb je een volgorde in liquiditeit. Creditcard-schulden zijn meestal korte termijn en de hypotheek is lange termijn. Ook hier zet je de bedragen en de interest kosten (negatief-rendement als het ware). Je kunt verbaasd staan kijken hoe hoog bijvoorbeeld de interest-percentages op jouw creditcards zijn, als je daar nooit bij hebt stilgestaan.

De schulden en wat ze kosten

STAP 4: BEREKEN JE NETTO WAARDE

Trek het totaal van jouw schulden af van jouw bezittingen, en je hebt jouw nettowaarde. Als je wilt beleggen, is het handig als de waarde van jouw bezittingen hoger is dan de waarde van jouw schulden. De bedoeling van beleggen is uiteindelijk dat de nettowaarde jaarlijks stijgt. Elk jaar maak je een update van het bovenstaande en heroverweeg je jouw situatie.

Berekening persoonlijke nettowaarde

STAP 5: ANALYSEER JE “BALANS”

Inzicht in jouw financiële positie is het belangrijkste wat je haalt uit deze exercitie. Heb je geld, direct of snel beschikbaar, opzijgezet voor momenten wanneer je krap bij kas bent?  Wat leveren jouw bezittingen op en wat kosten jouw schulden? Staan ze in verhouding met elkaar?  Kan je laag renderende investeringen vervangen met hoogrenderende investeringen?  Kan je dure schulden afbetalen met laag renderende bezittingen en per saldo jouw netto cashflow verbeteren? Als je schulden hebt, gebruik je dat geld voor een investering waarvan het rendement hoger is dan de interestkosten die je betaald?  Kan ik bezittingen verkopen voor cash? 

Met de overzichten van bezittingen (stap 2) en schulden (stap 3), kan je afwegen wat je aan schulden in welke volgorde kunt elimineren. Een creditcard schuld tegen 18% interest staat niet in verhouding met een spaarrekening saldo tegen 0.05%. Per saldo kost dit je dus geld. Het kan lonen de creditcard schuld zoveel mogelijk af te lossen met jouw spaargeld. Als dat niet mogelijk is, is een alternatief om je creditcard schuld te herfinancieren met een persoonlijke lening tegen een lagere interest-percentage.

SLOT

Voordat je gaat beleggen en investeren, is het van belang dat je weet waar je staat en wat je aankan. De bovenstaande stapsgewijze benadering kan je die inzicht geven en mogelijk zelf aanleiding geven om veranderingen door te voeren. Je kunt het uitgebreid doen of slechts richten op de hoofdzaken. “Meten is weten” en “Beseffen gaat vóór beleggen”.

De volgende blog in deze serie zal gaan over jouw persoonlijke cashflow-statement om te bepalen wat je elke maand overhoudt.

Relax and think on the beach

Deze blogs zijn bedoeld voor en alleen om te worden gebruikt voor referentiedoeleinden. Dergelijke informatie die hier wordt verstrekt, vormt geen advies of een aanbeveling dat een beleggings- of handelsstrategie geschikt is voor een specifieke persoon. Gebruikers van deze blogs zijn het ermee eens dat ik geen verantwoordelijkheid neem voor uw investeringsbeslissingen. Vraag professioneel advies voordat u handelt.

Disclaimer

3 thoughts on “JE EIGEN BALANS OPMAKEN, OM TE GAAN BELEGGEN

    1. Egbert,
      Yes. Ik probeer het ook simpel te houden. Handigheid van een dergelijk aanpak is dat je een goed inzicht krijgt in wat je hebt en schuldig bent, in welke verhouding en wat het opbrengst en kost. Het is geen rocket science, maar zelf ik als econoom stond verbaasd te kijken dat ik mismatches had in mijn bezittingen en schulden. Life happens and you forget to rebalance.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: